# دکتر_علی_شریعتی

خدایا تنها به یاری تو امید دارم... رشته ی امیدم را مگسل...

مردم اغلب بی انصاف، بی منطق و خودمحورند...                                        ولی آنان را ببخش...   اگر مهربان باشی، تو را به داشتن انگیزه های ... ادامه مطلب
/ 20 نظر / 58 بازدید